Simone de Beauvoir Alles welbeschouwd

Essay

Als er iets is dat het werk van Simone de Beauvoir (1908-1986) kenmerkt, dan is het de enorme gretigheid die eruit spreekt om zowel de kunst als de wetenschap, de filosofie als de literatuur te omarmen. Met evenveel gemak, passie en doorzettings vermogen heeft de in 1908 in Parijs geboren Franse schrijfster en filosofe zich gestort op lijvige romans als Uitgenodigd uit 1943 of De Mandarijnen, waarvoor ze in 1954 de Prix Concourt behaalde, als op doorwrochte filosofische studies zoals Een moraal der dubbelzinnigheid uit 1947of De tweede sekse uit 1949, een boek dat haar wereldfaam zou bezorgen. Deze door Joke Hermsen samengestelde monografie werpt een nieuw licht op Simone de Beauvoirs schrijverschap, op haar plaats in de moderne filosofie en op haar moeilijk te overschatten betekenis voor het feministisch denken in onze tijd. Als essayiste, als denker en als vrouw heeft zij een voorbeeldrol vervuld voor miljoenen lezers. Haar denken is van grote invloed gebleken in een breed scala aan disciplines, en met name sinds de grootse viering van de 50ste verjaardag van haar boek De tweede sekse in 1999 is de belangstelling voor haar werk alleen nog maar groeiende.

Uitgever: Klement
maart 2008 / 168 pagina's / ISBN 9789086870158