Windstilte van de ziel

In de omgeving van het Franse pelgrimsoord Vézelay reflecteert schrijfster en filosofe Joke Hermsen op het belang van rust, verveling, aandacht en wachten. Ervaringen die van levensbelang zijn, maar waar nauwelijks ruimte meer voor is in onze overvolle agenda's? Hermsen laat zich hierbij inspireren door de eeuwenoude pelgrimsroute naar Compostela, die in Vézelay begint.


Bestel hier Windstilte van de ziel hardcover 9,50

ISBN 9789029576284Samenvatting
-----------------------------------------------------------------------------------------
De spanning tussen onze drukke levens en onze behoefte aan rust verwijst naar het onderscheid tussen kloktijd en een andere, meer persoonlijke en innerlijke tijd. Deze beleefde tijd zegt volgens Hermsen wellicht ook iets over de ziel, een begrip dat de afgelopen eeuwen door de wetenschap weliswaar ten grave is gedragen, maar thans in filosofische en literaire teksten aan een come-back bezig lijkt te zijn. Ook ons taalgebruik zit nog vol uitdrukkingen over de ziel, zoals bezield, en je hebt me op mijn ziel getrapt. Maar wat verstaan we nu precies onder het woord ziel? Hermsen verbindt hedendaagse interpretaties van de ziel aan ervaringen en begrippen als innerlijke tijd, een dieper gelegen zelf en het onbewuste.
Hoe verhoudt de ziel zich tot onze bewuste identiteit? Kan deze nog als inspiratiebron voor ons denken en creativiteit gezien worden, zoals Nietzsche meende, toen hij sprak over de windstilte van de ziel die aan elk creatief proces vooraf zou gaan? De eerste pelgrims die van Vézelay naar Compostela liepen meenden dat deze lange wandeltocht louterend voor hun ziel werkte, omdat zij zo dieper in zichzelf konden afdalen. Tegenwoordig lopen ook vele moderne pelgrims weer deze eeuwenoude route. Hermsen schrijft haar literair-filosofische beschouwing over de ziel tijdens een lang verblijf in de buurt van Vézelay en gaat aldaar op verkenning uit.
Menen de pelgrims van nu dat zij een ziel hebben, en zo ja, hoe onderscheidt deze zich dan van ons lichaam en onze geest? Ze komt met een verrassende interpretatie van de 21e eeuwse ziel, die haar eerdere beschouwing over innerlijke tijd aanvult en verdiept.


Recensies
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
'Hermsen bewerkstelligt een eenheid tussen vorm en inhoud die haar ervaring als romanschrijver toont. De fictieschrijver in haar kent de kracht van het vertellen, en van het vertragende effect van het samen laten vallen van verteltijd en vertelde tijd. Een effect dat je, net als bij een roman, pas ervaart als je je eraan overgeeft, als je het ondergaat. Mede daardoor is Windstilte van de ziel doortrokken van een opvallende rust en een stilte. Het lezen van het essay creëert als het ware een windstil hoekje in de ziel van de lezer en is daarmee bijzonder overtuigend in zijn pleidooi vóór de noodzaak van het ervaren van innerlijke tijd. Met recht een knappe prestatie.'
(Liesbeth Eugelink, Kruispuntradio)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
In het kader van de Maand van de Spiritualiteit (november 2010) schreef Joke Hermsen een essay. Dit boekje is daarvan een heruitgave. Het is een essay in de vorm van een dagboek: vanuit de rust en de stilte van het Franse platteland vertelt Hermsen wat zij zoal ziet en leest en denkt. Haar thema is de ziel: al wachtend en luisterend probeert zij sporen op te vangen van wat zij ziet als een wezenlijk en tegelijkertijd ongrijpbaar aspect van onszelf. Daarbij put zij voortdurend uit haar vorige boek, 'Stil de tijd' (2009)*, omdat zij een verband ziet of in elk geval zoekt tussen de ziel en de ervaring van een innerlijke tijd. De lezer die een wijsgerige verhandeling verwacht, zal zich wellicht teleurgesteld voelen. Maar wie de rust en de tijd neemt om met de schrijfster mee te wandelen, en mee te wegen, en te wachten, hervindt wellicht gaandeweg iets van die ziel die in onze moderne tijd steeds sterker dreigt te verdwijnen achter de klok en de kassa.(Dr. D.G. van der Steen)


terug