Stil de tijd

Van wie is de tijd? Is de tijd nog wel aan ons, want onophoudelijk zit de tijd ons op de hielen. In Stil de tijd neemt Joke J. Hermsen de tijd en de tijdgeest kritisch onder de loep. Met behulp van denkers als Henri Bergson, Ernst Bloch, Peter Sloterdijk en Emmanuel Levinas ontwikkelt zij een nieuwe visie op het fenomeen tijd. Zij stelt vragen als: 'Bestaat er nog een andere, meer persoonlijker tijd dan de kloktijd' en 'Heeft de tijd een begin en einde?'

Bestel hier Stil de tijd Paperback, €12.50

ISBN 9789029573603


Samenvatting

-----------------------------------------------------------------------------------------
Geen tijd hebben – dat is een van de fundamentele ervaringen van onze tijd. In dit veelgeprezen en intussen ook veelgelezen boek neemt Joke J. Hermsen dit verschijnsel kritisch onder de loep. Vanuit het gedachtegoed van denkers als Henri Bergson, Ernst Bloch en Peter Sloterdijk ontwikkelt zij een nieuwe visie op het fenomeen tijd, waarin zij een onderscheid aanbrengt tussen kloktijd en innerlijke tijd. Zij verkent het belang van rust, verveling, aandacht en wachten; ervaringen die sinds de Oudheid als belangrijke voorwaarden voor het denken en de creativiteit werden beschouwd, maar in het huidige economische tijdsgewricht nog weinig waardering krijgen.


Recensies

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
'Filosofe Joke J. Hermsen heeft iets moois en belangrijks gedaan: zij schreef 'the thinking person's variant' op de berg aan boeken die de mensheid steunt in het ontsnappen aan de ratrace. (...) Met de combinate van eruditie en fijnzinnigheid weet Hermsen een opmerkelijk concreet boek te schrijven over ongrijpbare sensaties. Dat maakt dit boek geslaagd en inspirerend, een aansporing om zaken als fijnzinnigheid, intuitie en ontvankelijkheid te koesteren.' (Maartje Somers in NRC)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
'In haar essaybundel Stil de tijd (de titel is ontleend aan een dichtregel van Gerrit Kouwenaar 'spel het vlees, stil de tijd, leef nog even', geeft filosofe en romanschrijfster Joke Hermsen een overzicht van het denken over de tijd in de westerse filosofie. Vooral Bergson krijgt haar volle aandacht, in een doorwrocht en zeer leesbaar essay, waar ze ook uitgebreid ingaat op de invloed van de tijdfilosoof bij uitstek op Marcel Proust. En opvallend genoeg wijdt ze ook een enthousiasmerend opstel aan het opus magnum Das Prinzip Hoffnung van de bijna vergeten (want door het odium van het marxisme - ten onrechte - besmette) Ernst Bloch (1885-1977). Haar hartenkreet aan het einde van dit opstel: 'Het is hoog tijd voor een Nederlandse vertaling van dit opmerkelijke filosofische werk, is ook mij uit het hart gegrepen.' (Hans Driessen, Volkskrant)Omslag: Jaap de Jonge

Omslag: Nico Richter
terug